日: 2015年6月17日

Nấu bún gà nước 料理

Nấu bún gà nước

  Hôm nay tôi đã nấu một tô bún gà nước cho bữa trưa. Ở Nhật Bản, phở và gỏi cuốn đã nổi tiếng rồi nhưng bún thì không. Tôi chưa đi ra miền bằc n[…]