Học tiếng Việt(ベトナム語学習): Bị Lừa!


Ngày 11 tháng 11, mình bị công ty xe buýt lừa! Buổi sáng, mình rời khỏi thành phố Thanh Hóa. Hôm trước nhân vi […]

Học tiếng Việt(ベトナム語学習): Ngày đầu tiên ở Hà Nội.


Ngày đầu tiên ở Hà Nội. Mình đã thức dậy tại khách sạn giá rẻ ở “36 phố phường Hà Nọi”. Mình ăn sá […]

Học tiếng Việt(ベトナム語学習): Thư giãn qua hội thoại


Thư giãn qua hội thoại (Trời sắp mưa.) Xin lỗi! Mình muốn đợi hết mưa ở đây được không? Được. Chúng tôi bán hà […]

ベトナム中北部・ハティンよりラオス中部ターケークへのゆき方


ベトナムの中部からラオスの中部へ抜ける道にはいくつかの国際国境があります。 ハティン省西部の Cau Treoからラオスの Lak20 クァンビン省北部の Cha Loからラオスの Tha Khaek クアンチ省西部の […]

Học Tiếng Việt(ベトナム語学習): Đền Hà Nội rồi.


Hà Nội là một đô thị rất lớn vá có nhiều nơi đáng chú ý nên tôi không có thời gian học cách đoạn văn. Vào 21 g […]

  • Google Ads