Học Tiếng Việt(ベトナム語学習): Đền Hà Nội rồi.


Hà Nội là một đô thị rất lớn vá có nhiều nơi đáng chú ý nên tôi không có thời gian học cách đoạn văn. Vào 21 g […]

  • Google Ads