Những từ vựng / ngữ pháp của tiếng Nhật mà người Việt Nam thường xuyên sai nhầm (tập 1)

584

Tôi đã sáng sống Việt Năm gần 5 năm. Đến bây giờ tôi làm giáo viên tiếng Nhật 4 năm rồi. cho nên là tôi biết rất nhiều từ vựng / ngữ pháp mà người Việt Nam (ngay cả giáo viên cũng) thường xuyên sai nhầm. hôm nay tôi sẽ giới thiệu nó nhé.
 

công ty ABC thì dịch như thế nào?

Hầu hết người Việt Nam dịch như dưới

công ty ABC dịch sang ABC会社(かいしゃ)

nhưng đó là sai lầm. người Nhật thì ai mà nói như vậy. nói về tên công ty thì co quy tác như dưới.

 1. công ty rất nổi tiếng thì chỉ nói tên công ty.
  v.d. : công ty TOYOTA → トヨタ
 2.  

 3. công ty không nổi tiếng, hay là nhấn mạnh “đó là tên công ty” thì thêm 社(しゃ) chứ không phải là 会社(かいしゃ)
  v.d. : công ty TOYOTA → トヨタ社(しゃ)
 4.  

 5. danh từ + 会社(いしゃ)chỉ ra “ngành nghề”.
  v.d. : công ty TOYOTA là công ty sản xuất xe hơi → トヨタ自動車会社(じどうしゃがいしゃ)です。
  v.d. : công ty FPT là công ty mạng → FPT社インターネット会社(がいしゃ)です。
 • đây là bài viết mẫu về “tên + 社” (công ty thang máy Schindler là シンドラー社)
 •  

 • đây là bài viết mẫu về “ngành nghề + 会社” (công ty ngành nghề điện lúc là 電力会社)

 

khi bất gặp từ vựng chưa biết thì hỏi lại như thể nào?

có phải vì trong sách Minnna có mẫu câu là ~は日本語でなんといいますか , khi bất gặp từ vựng chưa biết thì người nước ngoài hay nói nhầm là ~はなんですか?. Nhưng mà nó cũng là sai. Khi nghe như vậy thì hấu như người Nhật không hiểu ý của bạn. Khi đó thì phải nói “ ~とはなんですか? ” (khẩu ngữ là ~ って なんですか).
 

câu “bị động và chủ ngữ là người” thì nghĩa tốt hay xấu?

Bạn suy nghĩ câu này nghĩa tốt hay xấu?

母に料理を作られました

Rất tiệc là hấu như người Việt Nam trả lời là “nghĩa tốt” vì họ dịch câu này sang “Tôi được mẹ nấu cơm”. Nhưng mà đó là sai. “bị động và chủ ngữ là người” có nghĩa là “họ không suy nghĩ ý muốn của tôi mà làm cái gì đó cho tôi”. nên là hấu như câu thì ý nghĩa xấu.

các trường hợp có thể áp dung câu 母に料理を作られました là…..

 • (tôi muốn giảm cân nên không muốn ăn, nhưng mà) mẹ tôi nấu cơm.
 • (tôi đã mua nguyên liêu để sáng mai nấu cơm, nhưng mà) mẹ tôi tự ý sử dụng nó.
 • (tôi muốn nấu cơm cho chồng yêu nhưng mà) mẹ ấy tự ý nấu cơm cho chồng tôi.

Vậy là nói “câu ý nghĩa tốt” thì nói như thế nào vậy? hãy viết như dưới nhè.

母に料理をつくってもらいました

câu てもらいました thì được sử dụng trường hợp nay! bạn quên ngữ pháp này hả??
 

Romaji và chữ Latin thì khác nhau!

Tôi không biết tại sao mà hầu như người Việt Nam nhầm lẫn với Romaji và chữ Latin. Định nghĩa của Romaji là “kana viết sang chữ Latin”. vì du như là…

tiếng Việt: Nguyễn Ngọc Dung
viết bằng katakana: グエン・ゴック・ズン
viết sang Romaji: Guen Gokku Zun

Chính “Guen Gokku Zun” là Romaji. Hầu như người Nhật cảm thấy “Nguyen Ngoc Dung” (không dấu) là “tiếng nước ngoài” hay là “tiếng Anh” chữ không phải là Romaji!

Vậy là chữ Latin thì tiếng Nhật là gì? Đó là アルファベット (alphabet) thôi.